Solossa kaikki kirjanpitoaineiston siirtäminen ja käsittely perustuu tilitapahtumaluetteloon: kuitit, myyntilaskut, ostolaskut ja muut linkitetään tilitapahtumiin yrittäjän toimesta. Tämä tilitapahtumaluettelo liitteineen muodostaa kirjanpitoaineiston, joka lähetetään kuun vaihteen jälkeen Procountoriin kirjanpitäjän käsiteltäväksi.

Kirjanpitoaineiston käsittely Procountorissa

Aineistot (pl. käteismaksuiksi merkityt kuitit aikavälillä), joita ei ole linkitetty tilitapahtumiin, ei siirry Procountoriin. Tilitapahtumaluettelon "ulkopuolelle" jäävien aineistojen siirtämiseen tullaan julkaisemaan erilliset työkalut myöhemmin.

Yrittäjä pystyy siis tekemään Procountoriin lähetettävää kirjanpitoaineistoa vasta sitten, kun pankkiyhteydet ovat auki ja Solossa näkyy tilitapahtumia.

Kirjanpitäjän tehtävät Procountorin puolella, kun yrittäjä on merkinnyt oman osuutensa Solo-laskutusohjelmassa valmiiksi:

  • Tiliotteiden, kuittien ja tuotekohdistusten tarkistaminen ja tarvittaessa korjaaminen aineiston toimittamisen jälkeen
  • Tiliotteiden ja viitemaksujen Kirjanpito-näkymiltä ALV-merkintöjen tarkistaminen ja tarvittaessa korjaaminen
  • Muistioiden tarkistus ja uusien tekeminen tarpeen mukaan
  • Tarkistusten ja mahdollisten korjausten jälkeen kirjanpitäjä luo ALV-laskelman ja Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen sekä lähettää veroilmoituksen verottajalle. Alkuvaiheessa OAV-ilmoituksen maksaminen on kirjanpitäjän vastuulla.

Huom! Yrittäjä kuittaa Solo-laskutusohjelmassa kuukauden valmiiksi käyttämällä Valmis-painiketta. Sen jälkeen yrittäjä ei pääse enää muokkaamaan tietoja Solo-laskutusohjelmassa. Mahdolliset muutokset kirjanpitoon tehdään Procountorin puolella kirjanpitäjän toimesta.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?